RACCONTI / 32. La bunanma ti Ortenziu …

RACCONTI / 32. La bunanma ti Ortenziu  …

Custu era nu personaggiu. Ntrà lu tutti li sensi. Ecco lu cuntu ca lu veti protagonista …

Stera nu gruppo di agnuni, ti circa 15-16 anni, e ntrà stu gruppu stera nu agnoni ca  abitaua alla Via ti Ascianu. E Ortenziu stu agnoni lu canuscjia buenu e sapìa puru dò meru abitaua. Nu giurnu stu agnoni si reca allu bar ti Ortenziu, mienzu alla chiazza era, e sèra chiata la zita ma sulu ca non cè era ti Sava. Era ti Ascianu. Tannu li telefoni erunu cuntati sobra alli teciti ti nà mano e ntrà allu bar ti Ortenziu stera la cabina telefonica.

Stu agnoni si reca alla cabina, Ortenziu li tai linea e telefona alla zita. Mancu nu minutu e sì coji. Era tittu alla zita a cè ora serunu vetri chiù tardu. “Nunnu Ortè? Quantu eti?” tici lu agnoni a Ortenziu.

“A’ cunzumatu nu scattu. 50 lire sontu vagliò. Addò à telefonatu?” ribatti Ortenziu.

Lu agnoni: “A Ascjianu nunnu Ortè”.

Ortenziu prontu alla battuta: “Sangu ti san Giuanni, ca piccè nò à nchianatu sobra la lamia e lìeri sparagnati sti sordi?”

 

viv@voce

Lascia un commento