RACCONTI / 9. LA BUNANMA TI PIERUCCIU LU LATTARU / 2

RACCONTI / 9. LA BUNANMA TI PIERUCCIU LU LATTARU / 2

“Sangu tlì mareni. Puru lli buttiij sonnà ngrussati cu lu sciroccu!”

Nà sera stera nu sciruccazzu ntrà Sava ca tutto misca misca era. Li strati erunu bagnati e parìa comu sia ca era chiuutu. Pierucciu era scji fattu lu giru pi li consegni tlù latti friscu e tinia sobra allu furgoncinu li casci tlì vuoti tlì buttiji tlù latti. Casci diversi ca conteniunu li buttjii ti nu litru e quiddi ti mienzu litru.

Allu scuro sta sistemaua li vuoti tlì buttiji e sbajiou cu metti quiddi ti nù litru ntrà la cascia ti quiddi ti mienzu litru.  

Mò li buttiji ti nù litru nò ncì cacciaunu ntrà la cascia ti quiddi ti mienzu litru.

Si innervosiu cussì tanta ca tissi: “Sangu tlì mareni. Puru li buttji sona ngrussati cu lu sciroccu!”

 

viv@voce

Lascia un commento