SAVA “Štoria ti nna prumèssa”

Poesia di Antonio Spada

No era corpa ti lu coštruttori

ma era sulu na queštioni ti culori

ddo s’ona lavata l’occa tutti li crištiani

pi quiddi benedetti ottu piani.

E’ ssuppata la fedda puru ncunu foreštieru

ca šta coštruzioni no sembrava veru.

 

Quannu lu zziccàra a coštruiri e superari lu terzu pianu

ncunu savesi emigranti (diventatu turišta) esclamò prisciatu:

“Srai ca štu paesi s’è discitatu!”

 

Puei intervènnera l’architetti cu scàpunu lu culori ti la facciata

e qua cumbinàra la vera caca….:

fècera to štrisci comu la divisa ti li carceràti

e ncunu esclamò: “Non ci ona ancora spramintàti”.

 

Mo’ la chiazza iè pijatu n’otra luci

noni comu prima ca scia murènnu

 

“Srai ca šta vota šta càngia veramenti” ncunu moni vai ticènnu.

 

          

Agosto 2018                    

Lascia un commento