RACCONTI/26. Succetìu a Sava, quarantanni fà …

RACCONTI/26. Succetìu a Sava, quarantanni fà …

La coppia milanesi a casa tlà coppia tlì savisi

Nà famijia savesi ospitou n’amicu cu la mujieri ti Milanu a casa loru. Custu stetti quinnici giurni ospiti loru. Li fecera bueni li spesi, lu trattara comu a nù fijiu. Puru piccè quannu loru scèra a Milanu stà micu loru li trattou noni buenu ma motu bueni. E quà puei ncì fuei lu ricambiu tlà cortesia. Intra stì giurni ca sterunu cu loru ogni matina la mujieri tì l’amicu milanesi chiamaua la fjia, a Milanu. Si stera quasi nà menzoretta allu telefonu.

La mujieri savesi si ziccò a preoccupari pi quannu arrijaua la bolletta. E ogni vota ca la signora ti Milanu chiutìa la telefonata alla fija ticìa cussì: “Ciao. Ti abbraccio!” Nu giurnu, tò giurni, tre giurni, insomma era canzona ti ogni matina questa. Na mattina la mujieri tlù savesi sperrolluza e tìci allu maritu: “Ma ti sta riendi contu quantu nà rjia la bolletta quantu mà pajià?” Lu maritu risponni: “E cè mà fa? Nò ndona trattati bueni quannu ma scjiuti a casa loru?”

La muijieri: “Edda totta composta ca tici sempri alla fjia ti abbraccio ti abbraccio …”. Risposta tlù maritu: “Mbè? Cè uè dìni cu custu?” All’ampu risponni la mujieri: “Cè ojia dicu? Ca quannu arria la bolletta tlù telefonu ni mbrazzamu tutti e ddoi!”

Giovanni Caforio

 

 

viv@voce

Lascia un commento