SAVA. Onna chiatu nù scursoni allu Comuni nuestru!

Sotta alli portici stera. Ma lonna pijiatu però. Piccatu …

Ci sapi quanti fjiati ma tittu ca dà intra acchia cè stai. Zucculuni, maloti, jermi ti tutti lu manieri. E eccu notra cosa: lu scursoni.

Custu srai ca mancaua all’inventariu. Mo si ca nì ma cueti. Ampropria!

Lascia un commento